TERAPIA GRUPOWA

zapisy na marzec 2014

 

Podjęcie psychoterapii w grupie umożliwia zrozumienie natury swoich problemów oraz tego jaki jest ich mechanizm, który powoduje, że pewne trudności pomimo naszych starań powtarzają się w różnych sytuacjach i w relacji z różnymi osobami. W psychodynamicznej terapii grupowej kładzie się nacisk na to jakie relacje tworzą się między uczestnikami; jest to cenna przestrzeń służąca rozwijaniu umiejętności społecznych oraz pole do obserwowania tego jakie role przyjmujemy w kontakcie z innymi ludźmi i jak reagujemy na różne zachowania. Informacje na temat siebie możemy wówczas uzyskać nie tylko dzięki samopoznaniu, czy nawet relacji z terapeutą- jak to ma miejsce w terapii indywidualnej, ale również dzięki spostrzeżeniom różnych osób uczestniczących w grupie.

Podobnie jak w rodzinie ludzie uczą się jak sobie radzić w życiu między ludźmi, tak samo każda inna grupa, również terapeutyczna, może stać środowiskiem kształtującym albo korygującym zachowania społeczne, uczucia i nawyki związane z ważnymi relacjami z drugim człowiekiem.

 

DLA KOGO:


- dla osób , które cierpią wskutek nieszczęśliwych, niesatysfakcjonujących relacji z drugim człowiekiem. Na przykład: mają trudności w pracy, na studiach, w relacji małżeńskiej, ze swoimi dziećmi, rodzicami, partnerami. Dyskomfort psychiczny może przejawiać się w postaci objawów nerwicowych( obniżonego nastroju, bezsenności, niepokoju o przyszłość, stanów  lękowych) albo ogólnego poczucia bycia nieszczęśliwym z tego powodu, że życie w związkach z ludźmi im się nie układa.

 

KOSZT I CZAS TRWANIA:

 

Początek spotkań grupy terapeutycznej przewidziany jest na marzec 2014 roku. Koniec terapii przewidywany jest na listopad 2015 roku.

Koszt cotygodniowego półtoragodzinnego spotkania to 70zł od osoby, płatne za miesiąc z góry.

 

ZAPISY:

 

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Poznańskiej Pracowni Psychoterapii, w Poznaniu przy ulicy Sienkiewicza 8/4. Uczestnictwo w grupie poprzedzone zostanie bezpłatnymi konsultacjami indywidualnymi. Osoby zainteresowane ustaleniem terminu konsultacji i uczestnictwem w spotkaniach grupy terapeutycznej prosimy o kontakt:

- z Anną Filipiak-Siewodnik - nr tel. 500 254 794 lub

- z Magdaleną Smul - nr tel. 501 396 314. 

STUDIUM SOCJOTERAPII I PSYCHOTERAPII MŁODZIEŻY

ROK 2013/2014

W POZNANIU

 

Dwuletnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Program Studium wprowadza w obszar: psychoterapii młodzieży, socjoterapii, wykorzystania perspektywy psychodynamicznej w procesie grupowym, wykorzystania w pracy terapeutycznej perspektywy rozwojowej, głównych narzędzi pracy terapeutycznej: przeniesienia, przeciwprzeniesienia, interpretacji, pracy z oporem.

Ukończenie Studium umożliwia ubieganie się o certyfikat socjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i rekomendacje trenerskie PTP, jak również kontynuowanie nauki  na Szkole Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Dodatkowe informacje na stronie: http://www.kcp.krakow.pl/szkolenia/studium-socjoterapii-i-psychoterapii-mlodziezy.

 

Osoby prowadzące:

Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska - psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany socjoterapeuta i superwizor socjoterapii (nr cert. 36), trener rekomendowany przez PTP. Prowadzi Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Poznaniu jako współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (szkolenie rekomendowane przez PTP). Przewodnicząca Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, dyrektor Poznańskiej Pracowni Psychoterapii.

 

Agnieszka Izdebska – psycholog, certyfikowany seksuolog kliniczny, psychoterapeuta psychodynamiczny, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM. Pracuje  w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w prywatnym gabinecie psychoterapeutycznym Pracowni Psychologiczno-Seksuologicznej.  Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Psychologii UAM oraz na Podyplomowym Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii.

 

Rekrutacja na rok 2013/2014 trwa od kwietnia do października 2013r. Informacje o zasadach kwalifikacji i rekrutacji pod numerem tel. 695 661 839 lub pod adresem e-mail: pracownia@pracownia–psychoterapii.pl.

 


 

Psychoterapia psychodynamicznaPoznańska Pracownia Psychoterapii to zespół poznańskich psychologów, psychoterapeutów pracujących w konwencji szkoły psychodynamicznej. Jest to metoda leczenia zaburzeń psychicznych, określona w oparciu o rozwój i modyfikację założeń paradygmatu psychoanalitycznego. Podkreśla znaczenie nieświadomych  treści psychicznych dla funkcjonowania człowieka, wartości wglądu, rozumienia i relacji terapeutycznej dla procesu zmiany  i ustąpienia pierwotnych objawów. Wspólna praca terapeuta-pacjent daje możliwość modyfikacji utrwalonych wzorców budowania i funkcjonowania w relacjach interpersonalnych.  Pogłębia zrozumienie własnych potrzeb, sposobów bycia z innymi, wczesnodziecięcych historii. Korektywne doświadczenie w kontakcie z terapeutą nierzadko jest pierwszym w historii życia naszych pacjentów momentem zmiany trudnego i bolesnego przeżywania drugiego człowieka i siebie.


Zdobyta wiedza, doświadczenie, stosowana metoda pozwalają nam zarówno leczyć, jak i rozwijać osobowość. Pomagamy w tworzeniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, obniżeniu wewnętrznej konfliktowości i towarzyszącego jej napięcia. Swoją ofertą obejmujemy również osoby z diagnozą psychiatryczną, wymagające leczenia i wsparcia w procesie terapeutycznym. Pracownia funkcjonuje w ścisłym wsparciu merytorycznym Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Dbając o wysoką jakość naszej pracy podnosimy swoje kwalifikacje i korzystamy ze stałej superwizji psychoterapeutów i superwizorów certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

 

               

 

Zajmujemy się diagnozą i terapią zaburzeń nerwicowych, lękowych, fobii, depresji, problemów interpersonalnych. Jeżeli potrzebny Ci psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, profesjonalnie prowadzona psychoterapia, zapoznaj się z naszą kompleksową ofertą pomocy psychologicznej. Kwalifikacje naszych psychologów i psychoterapeutów znajdziesz w zakładce Zespół.